• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Urząd/Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W  LEGNICY:

Dział Rejestracji i Świadczeń:

 • rejestr osób bezrobotnych;
 • rejestr osób poszukujących pracy
 • rejestr dodatków aktywizacyjnych
 • rejestr wydanych zaświadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy
 • rejestr odwołań od decyzji administracyjnych
 • rejestr udostępniania danych osobowych (przekazywanie akt lub ich kopii)

Centrum Aktywizacji Zawodowej:

1. Rejestry wniosków i umów dotyczące aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym:

 • Rejestr wniosków i umów o organizację prac interwencyjnych
 • Rejestr wniosków i umów o organizację robót publicznych
 • Rejestr wniosków i porozumień dotyczacych prac społecznie użytecznych
 • Rejestr wniosków i umów o organizację staży
 • Rejestr wniosków i umów o dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy
 • Rejestr wniosków i umów o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
 • Rejestr wniosków i umów w sprawie dofinansowanie wynagrodzenia dla osób po 50 roku życia
 • Rejestr wniosków i umów dotyczących bonu zatrudnieniowego
 • Rejestr wniosków i umów dotyczących bonu na zasiedlenie
 • Rejestr wniosków i umów o refundowanie kosztów opieki
 • Rejestr wniosków i umów o finansowanie kosztów przejazdu
 • Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych
 • Rejestr wniosków i umów dotyczących bonów  szkoleniowych
 • Rejestr studiów podyplomowych
 • Rejestr ofert pracy
 • Rejestr pracodawców
 • Rejestr porad indywidualnych
 • Rejestr porad grupowych
2. Rejestry wniosków i umów dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
 

Dział Organizacyjno – Administracyjny:

 • rejestr korespondencji przychodzącej
 • rejestr skarg i wniosków


Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy prowadzi archiwum zakładowe, w którym przechowywane są dokumenty

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Pierwsza publikacja
Monika Górska 2012-12-12 10:22
Aktualizacja publikacji
Agnieszka Rybarczyk 2019-02-04 11:46
Wytworzenie publikacji
Grażyna Laurowska 2019-02-04 11:46
Zatwierdzenie
Grażyna Laurowska 2019-02-04 11:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry