• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/E-urząd

E-urząd


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

 

Funkcjonalność Elektronicznego Urzędu Podawczego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy jest realizowana przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na portalu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

 

 


ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRYTKI PODAWCZEJ TUT. URZĘDU:

/puplegnica/SkrytkaESPSkładając dokumenty w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie:

  • BEZPIECZNEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO – weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu

lub

  • PROFILU ZAUFANEGO ePUAP – bezpłatnego narzędzia, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe on-line, bez wychodzenia z domu.

UWAGA
WYKAZ WSZYSTKICH PUNKTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PROFIL ZAUFANY
>> AKTUALNA LISTA
<<

  • W celu wyszukania punktów potwierdzających profil w Legnicy, należy użyć filtra wpisując nazwę miejscowości.
  • Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Usługi elektroniczne Urzędów Pracy

praca.gov.pl 

 

 
  Dokumenty przekazane na nośnikach danych


  1. Dokumenty elektroniczne można dostarczyć również na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie potwierdzenia wpływu tj.: dysku CD-RW lub DVD-RW lub urządzeniu pamięci masowej USB (np. Pen Drive).
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

UWAGA
W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania w sprawie.
 

Miejsce złożenia dokumentu na elektronicznym nośniku danych:

PUP w Legnicy

Ul. Gen Władysława Andersa 2, pok. 5

 

Filia PUP w Chojnowie

Ul. Rynek 20, pok. 7


godziny przyjęć

poniedziałek- piątek. w godz. 7-15
 

 
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do tut. Urzędu

  1. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  2. Do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.
  3. W przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem ePUAP maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym całkowita wielkość załączników dołączonych do dokumentu nie może przekroczyć 3,5 MB.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Pierwsza publikacja
Monika Górska 2012-12-12 11:58
Aktualizacja publikacji
Monika Górska 2022-01-18 09:37
Wytworzenie publikacji
Górska Monika 2022-01-18 09:37
Zatwierdzenie
Laurowska Grażyna 2022-01-18 09:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry