• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie "Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy".

Ostatnia zmiana
Data: 2023-09-19 09:08:18
Redaktor: Agnieszka Rybarczyk
Opis: Zmiana pliku
Wszystkie zmiany
Data Redaktor Element Opis
2023-09-19 09:08:18 Agnieszka Rybarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_art. 253 ust. 2_podpis.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:08:06 Agnieszka Rybarczyk Informacja o przesłankach wykluczenia z postepowania_29.04.2022.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:08:05 Agnieszka Rybarczyk Informacja z otwarcia ofert.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:08:04 Agnieszka Rybarczyk Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:08:01 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 8_Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:08:00 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 7 _Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:08:00 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 6 _Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby z art. 118 ust. 3 rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:56 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 5 _Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegajacych się o zamówienie z art. 117 ust. 4 ustawy rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:55 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 4_Projektowane postanowienia umowy rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:54 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 3 _Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z pstepowania z art. 125 ust. 1 rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:53 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:51 Agnieszka Rybarczyk Załącznik nr 1_Formularz oferty rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:50 Agnieszka Rybarczyk SWZ rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:48 Agnieszka Rybarczyk Identyfikator postępowania rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-19 09:07:47 Agnieszka Rybarczyk Ogłoszenie o zamówieniu rejestr zmian pliku, pobierz plik Zmiana pliku
2023-09-12 10:29:04 Monika Górska Sierpień 2023 MRPiPS-02 rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-09-12 09:08:59 Monika Górska sierpień 2023 Rb 27 S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-09-12 09:08:36 Monika Górska sierpień 2023 Rb 28 S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.pdf rejestr zmian pliku, pobierz plik Wgranie pliku na serwer
2023-08-10 09:45:05 Monika Górska Sprawozdania budżetowe rejestr zmian podstrony, przejdź do podstrony Zmiana treści strony
2023-08-10 09:45:05 Monika Górska Nie znaleziono elementu Zmiana właściwości strony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry