• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Kontrole

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy
od 2019 roku

Dział Organizacyjno - Administracyjny, tel. 76 722 52 28

Kontrole zewnętrzne 2023

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 25.05.2023 - 01.06.2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy

I. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek (…). ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (…).

III. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

IV. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

V. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS (…).

VI. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (…).

 

pobierz
2 13.12.2023 - 17.01.2024 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie spełnienia wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2022

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 31.08.2021 - 30.11.2021 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura we Wrocławiu

"Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce".

1. Wdrażanie instrumentów wsparcia i rezultaty udzielonej pomocy.

2. Analiza efektów udzielonego wsparcia.

pobierz
2. 07.02.2022 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa - weryfikacja sposobu prowadzenia merytorycznych form wsparcia

pobierz
3. 31.05.2022 - 03.06.2022 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.01-02-0035/20 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (VI)"

pobierz
4. 30,.05.2022 - 30.06.2022 r.

Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i porwierdzenie prawidłowości:

1. Przynawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Organizowania i finansowania szkołeń dla bezrobotnych

pobierz
5. 18.07.2022-
19.07.2022

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze RPDS.08.01.00-02-0009/20 pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim 2020"

pobierz
6. 03.10.2022 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa
- weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach realizacji staży zawodowych, prac interwencyjnych i prowadzenia działalności gospodarczych przez uczestników projektu

pobierz
7. 04.10.2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Legnickiego

Kontrola sytuacji finansowej i zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
 w Legnicy

pobierz
8. 12-15.12.2022

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu o numerze
RPDS.08.01.00-02-0009/22 pod tytułem „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy
w powiece legnickim"

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2021

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 26.04.2021 - 30.04.2021 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa (w trybie zdalnym) projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)" POWR.01.01.01-02-0008/20 pobierz
2.  10.05.2021- 18.05.2021 Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

2. Przedstawianie bezrobotnym propozycji zatrudnienia i innej pracy zarobkowej

pobierz
3. 08.12.2021 Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział
w Legnicy

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Legnicy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tej dokumentacji

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2020

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1. 02.12.2019 r. - 05.12.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)" POWR.01.01.01-02-0008/18 pobierz
2. 03.02.2020 r. - 07.02.2020 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa,

3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,

4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

pobierz
3. 03.12.2020 r Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa
w trybie zdalnym  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach realizacji staży zawodowych
i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

pobierz

Kontrole zewnętrzne 2019

lp.

Termin

przeprowadzonej

kontroli

Nazwa

instytucji

kontrolującej

Przedmiot kontroli

Informacja pokontrolna

/Wystąpienie pokontrolne/

Protokół

1 19.02.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach odbywania staży zawodowych oraz
w miejscu realizacji szkolenia zawodowego

pobierz

2 28.01.2019 - 30.01.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola na miejscu planowa (na zakończenie) projektu o numerze RPDS.08.01.00-02pod tytułem "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2018)"

pobierz

3 31.01.2019 - 01.02.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa (na zakończenie) projektu o numerze POWER.01.01.02-02.0008/17 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez oracy w powiecie (III)"

pobierz

4 25, 26.07.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu
w miejscach odbywania staży zawodowych, prac interwencyjnych oraz działalności gospodarczych

pobierz

5 08.07.2019 - 11.07.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Kontrola planowa projektu o numerze POWR.01.01.01-02-0008/18 pod tytułem "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (IV)”

pobierz

6 19.08.2019 - 23.08.2019 r. Wojewoda Dolnośląski

Sprawdzenie i potwierdzenie prawidłowości:

1.Przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,

2. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa,

3. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa,

4. Wydawania decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

pobierz

7 08.10.2019 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa  - weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscach realizacji staży, prac interwencyjnych oraz prowadzenia  działalności gospodarczych

 pobierz
8 22.11.2019 - 27.11.2019 r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola planowa projektu "Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku zycia w powiecie legnickim (2019)" RPDS.08.01.00-02-0009/17

pobierz
Kategoria: Kontrole zewnętrzne [24]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-02-22 Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.02.2024
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.02.2024 1.81MB zobacz
pdf 2023-06-07 Protokól kontroli ZUS.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Protokól kontroli ZUS.pdf 1.94MB zobacz
pdf 2023-01-12 informacja pokontolna Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiece legnickim
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
informacja pokontolna Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiece legnickim 3.98MB zobacz
pdf 2022-12-06 Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną 632.82KB zobacz
pdf 2022-11-07 Informacja pokontrolna DWUP Październik 2022
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
Informacja pokontrolna DWUP Październik 2022 1.64MB zobacz
pdf 2022-09-20 protokol z kontroli DWUP 2022.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
protokol z kontroli DWUP 2022.pdf 2.77MB zobacz
pdf 2022-09-02 Wystąpienie pokontrolne - 082022.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Wystąpienie pokontrolne - 082022.pdf 2.48MB zobacz
pdf 2022-07-15 Informacja pokontrolna 3/POWER/2022.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
Informacja pokontrolna 3/POWER/2022.pdf 1.14MB zobacz
pdf 2022-07-15 Informacja pokontrolna 8/POWER/2022
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
Informacja pokontrolna 8/POWER/2022 4.07MB zobacz
pdf 2022-05-25 Wystąpienie pokontrolne P/21/018
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
Wystąpienie pokontrolne P/21/018 7.74MB zobacz
pdf 2021-12-23 Protokół z kontroli archiwum Państwowe 2021
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
Protokół z kontroli archiwum Państwowe 2021 2.39MB zobacz
pdf 2021-08-10 wystąpienie pokontrolne Wojewoda Dolnoslaski
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
wystąpienie pokontrolne Wojewoda Dolnoslaski 5.3MB zobacz
pdf 2021-07-09 Informacja pokontrolna nr 5_POWER_2021.pdf
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
Informacja pokontrolna nr 5_POWER_2021.pdf 4.68MB zobacz
pdf 2021-01-07 informacja pokontrolna DWUP 2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
informacja pokontrolna DWUP 2020 1.69MB zobacz
pdf 2020-06-02 Wystąpienie pokontrolne 15_04_2020
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
Wystąpienie pokontrolne 15_04_2020 1.27MB zobacz
pdf 2020-04-16 Informacja pokontrolna 44/POWER/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
Informacja pokontrolna 44/POWER/2019 4.98MB zobacz
pdf 2020-02-17 Informacja pokontrolna 120/RPOWD/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Informacja pokontrolna 120/RPOWD/2019 666.06KB zobacz
pdf 2019-11-14 Informacja pokontrolna 93/RPOWD/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
Informacja pokontrolna 93/RPOWD/2019 2.05MB zobacz
pdf 2019-11-04 Wystąpienie pokontrolne_DUW
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
Wystąpienie pokontrolne_DUW 3.1MB zobacz
pdf 2019-09-12 Informacja pokontrolna 23/POWER/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
Informacja pokontrolna 23/POWER/2019 600.49KB zobacz
pdf 2019-09-03 informacja pokontrolna 29/power/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
informacja pokontrolna 29/power/2019 2.54MB zobacz
pdf 2019-04-02 Informacja pokontrolna 9/RPOWD/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
Informacja pokontrolna 9/RPOWD/2019 557.34KB zobacz
pdf 2019-04-02 Informacja pokontrolna 4/POWER/2019 - korekta
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
Informacja pokontrolna 4/POWER/2019 - korekta 639.17KB zobacz
pdf 2024-03-05 Informacja pokontrolna 9/POWER/2019
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
Informacja pokontrolna 9/POWER/2019 2.37MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Pierwsza publikacja
Monika Górska 2012-12-12 10:22
Aktualizacja publikacji
Monika Górska 2024-03-05 09:31
Wytworzenie publikacji
Barbara Synowiec 2024-03-05 09:31
Zatwierdzenie
Grażyna Laurowska 2024-03-05 09:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry