Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

CAZ Referat Subsydiów Zatrudnieniowych

 
Imię i NazwiskoZakres realizowanych działańNr pokoju/
piętro
Nr telefonu
e-mail
Monika Łężna - Bębnista

Kierownik Referatu Sybsydiów Zatrudnieniowych

9

I piętro

76 722 52 14

Monika Łężna - Bębnista Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia
Refundacja kosztów dojazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, bony na zasiedlenie, organizacja prac społecznie użytecznych

9

I piętro

76 722 52 14

Dorota Brodziak Organizacja prac interwencyjnych, bony zatrudnieniowe, robót publicznych, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnych powyżej 50 roku życia

9

I piętro

76 722 52 14

Redakcja strony: CAZ Referat Subsydiów ZatrudnieniowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1599

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl