Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Elektroniczna rejestracja

Zarejestruj się przez internet poprzez stronę

www.praca.gov.pl

 

Wszyscy rejestrujący się klienci, za pomocą przeglądarki internetowej mogą wypełnić kartę rejestracyjną oraz załączyć wymagane dokumenty. Osobom korzystającym z tej możliwości zostanie wyznaczona data i godzina wizyty w urzędzie pracy, co pozwoli na załatwienie sprawy bez stania w kolejce. Rejestracja internetowa będzie się odbywała za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. Osoba chcąc zarejestrować się jako bezrobotna lub poszukująca pracy ma do wyboru dwie metody.

 

  • Pierwszą z nich jest zgłoszenie do rejestracji w urzędzie pracy. W tym przypadku wystarczy dokładnie wypełnić formularz na stronie internetowej www.praca.gov.pl, a dokumenty przedstawić w Powiatowym Urzędzie Pracy podczas wyznaczonej wizyty. Aby skorzystać  z tej formy rejestracji klient nie potrzebuje podpisu kwalifikowanego ani profilu zaufanego ePUAP. Dniem rejestracji jest data spotkania w urzędzie i złożenia oświadczenia.       

W przypadku niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie o wyznaczonej godzinie,
przekazane dane są usuwane z systemu – rejestracja nie zostanie dokonana.

  • Drugim ze sposobów jest rejestracja w urzędzie pracy. Wybierając ten rodzaj działania większość rzeczy zrobimy bez wychodzenia z domu, jednak musimy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP. Podczas rejestracji, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zeskanowane dokumenty. Informacje zawarte w formularzu wraz z załącznikami klient musi podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. W tej procedurze dniem rejestracji jest data zarejestrowania się poprzez stronę internetową. Wizyta dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu siedmiu dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku - w ciągu miesiąca od daty rejestracji.

Redakcja strony: Elektroniczna rejestracjaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6204

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl