Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Legnica, dnia 04.09.2019 r.

OA.253.28.3.2019.EŻB

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych do dnia 04.09.2019 r do godz. 13:00 w przetargu nieograniczonym pn.

„Remont ścian fundamentowych i nawierzchni utwardzonych budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy”

Nr sprawy: OA.253.28.1.2019.EŻB

            Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r poz. 1986 z póź. zm.), informuje się, że:

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 186 429,00 zł
  2. Otwarcie ofert odbyło się w: siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy,  ul. Gen.Władysława Andersa 2, 59-220 Legnica, pok. 7A w dniu 04.09.2019 r o godz. 13:15.
  3. W niniejszym postepowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto (zł)

Okres (termin) gwarancji

 

1/2019

 

„C-Vercial” Sp. o.o.

ul. Deszczowa 16a/22

53-024 Wrocław

181 409,69

60 miesięcy

 

2/2019

 

„EFTEBA”

Paweł Czeladka

Nowa Wieś Złotoryjska 5

59-500 Złotoryja

121 072,20

60 miesięcy

 

3/2019

 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

„RADEX” s.c.

Jan Koba, Lesław Radek

ul. Wierzyńskiego 2/11

59-220 Legnica

182 330,44

60 miesięcy

 
 

 Termin wykonania zamówienia, warunki płatności- niestanowiące kryterium oceny ofert-zgodnie ze SIWZ.

 

Z upoważnienia Starosty

Dyrektor PUP w Legnicy

Grażyna Laurowska

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: zamowienia powyzej 30 [ 7 ]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-10-18 06:56
Rybarczyk Agnieszka
598.46KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-09-04 14:38
Górska Monika
569.77KB
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
19-08-20 08:54
Rybarczyk Agnieszka
259.41KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
19-08-20 08:55
Rybarczyk Agnieszka
488.79KB
Załącznik I.4 Istotne postanowienia umowy Załącznik I.4 Istotne postanowienia umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-08-20 08:55
Rybarczyk Agnieszka
447.23KB
Załącznik I.5 STWIOR dokumentacja projektowa Załącznik I.5 STWIOR dokumentacja projektowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-08-20 08:57
Rybarczyk Agnieszka
2.81MB
Załącznik nr I. 2 Przedmiar robót Załącznik nr I. 2 Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-08-20 08:57
Rybarczyk Agnieszka
64.5KB

Redakcja strony: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euroRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 970

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl