Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Co i gdzie w Urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy

Imię i Nazwisko

Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/

piętro

Nr telefonu/

e-mail

 

 

 Sekretariat

5
I piętro

tel: 76 722 52 10

fax całodobowy:
76 722 52 11

Grażyna Laurowska

Dyrektor PUP

5
I piętro

76 722 52 10

Otylia Tułacz-Kostrzycka

Zastępca Dyrektora PUP

5
I piętro

76 722 52 10

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy posiada stanowiska obsługowe dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu, a posługujących się językiem migowym. W Urzędzie są zatrudnieni pracownicy, którzy ukończyli podstawowy kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych.

W razie potrzeb zapewniamy pomoc  tłumacza języka migowego  w zakresie PJM, SJM udostępnianego przez Polski Związek Głuchych. 

Można umówić się na wizytę u wyznaczonej osoby:

 • Anna Najdek – doradca klienta,
 • pokój nr 1  w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Legnicy ul. Gen. Andersa 2,
 • telefon 76/722-52-32,
 • e-mail:

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie

Imię i Nazwisko

Zakres realizowanych działań

Nr pokoju/

piętro

Nr telefonu /

e-mail

   Sekretariat 12
I piętro

tel./fax 76 818 85 25
tel./fax 76 818 69 78

fax całodobowy    wew.29

Bożena Konopnicka Zastępca Dyrektora
Dyrektor Filii
13
I piętro
76 818 85 25

 

Komórki organizacyjne PUP w Legnicy oraz Filii PUP w Chojnowie

 1. Dział Rejestracji Świadczeń
 2. Referat Pośrednictwa i Poradnictwa
 3. Referat Sybsydiów Zatrudnieniowych
 4. Referat Wspierania Przedsiębiorczości
 5. Referat Rozwoju Zasobów Ludzkich
 6. Referat Zatrudniania Cudzoziemców
 7. Zespół ds. programów
 8. Dział Finansowo - Księgowy
 9. Dział Organizacyjno-Administracyjny
 10. Centrum Aktywizacji Zawodowej Filia w Chojnowie
 11. Referat Rejestracji i Świadczeń Filia w Chojnowie

 

Redakcja strony: Co i gdzie w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3518

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl